ĐỂ GOOGLE NỘI TÂM HÃY PLUS MINUS
Giáo dục sâu sắc tạo nên con người tuyệt vời

 

TRÍ TUỆ CẢM XÚC
GIÁO DỤC SÂU SẮC TẠO NÊN
NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÂN ÁI VÀ ĐẦY TRÍ TUỆ

Trí tuệ Cảm xúc = Hiểu & Cảm nhận
Điểm CỘNG điểm TRỪ của mọi việc
mà không phán xét
EI = EQ + IQ

+|-CODE SCHOOL/ UNIVERSITY mang đến những trải nghiệm:

 • Tương tác sâu sắc, tạo nên những giờ học cùng nhau đầy niềm vui
 • Phát triển Trí tuệ Cảm xúc  qua Ngôn ngữ biểu tượng, tăng Khả năng Plus (+) và Minus (-)
 • Cảm nhận cuộc sống theo cách dễ dàng
 • Đi vào thế giới nội tâm của chính mình đầy đơn giản và mở rộng
 • Đi vào những từ khóa cảm xúc bằng cảm nhận của mình
 • Học cách chuyển hóa cảm xúc

Trải nghiệm ngay với The +|- CODE

+|- CODE SCHOOL/ UNIVERSITY NHỮNG CHIỀU KÍCH RỘNG MỞ TRONG GIÁO DỤC

Là lớp học cơ bản dành cho các trường học, tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại khóa,...

Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua:

 • Ngôn ngữ biểu tượng
 • Plus & Minus qua video
 • Bài kiểm tra EQ
 • Bài tập chuyển hóa EQ

Thông qua tương tác trải nghiệm học Trí tuệ Cảm xúc chân thật, dễ dàng, thú vị, Plus Minus Code giúp người học:

 • Giải mã cảm xúc
 • Phân biệt Plus (+) & Minus (-)
 • Cân bằng EQ và IQ
 • Lập trình lại cảm xúc
 • Thiết lập lại những mã mới
 • Tăng khả năng phản xạ và ra quyết định

Trải nghiệm ngay với The +|- CODE