Bao gồm:
1 tài khoản cá nhân
26 tập
Bài tập EQ Online
Kết quả thực hành cá nhân

Bao gồm:
01 tài khoản chính
& tài khoản phụ
26 video/ tài khoản
Bài kiểm tra EQ
Kết quả thực hành gia đình

 

Bao gồm:
1 tài khoản nhà trường
Tài khoản cho mỗi giáo viên
Tài khoản cho mỗi cá nhân
26 tập phim/ khóa học
Bài tập EQ Online
Kết quả thực hành toàn trường
Kết quả thực hành từng lớp học
Kết quả thực hành từng cá nhân

 

Source Code Technology Foundation – SCT (Tổ chức Phi lợi nhuận Thụy Sỹ) sử dụng phần thu từ chương trình Plus Minus Code vào quỹ hoạt động nhân đạo phục vụ cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển chương trình Plus Minus Code, lan tỏa giảng dạy về Trí tuệ Cảm xúc trên Toàn thế giới.