ĐỂ GOOGLE NỘI TÂMHÃY PLUS MINUS

 

Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ Biểu tượng

 • Dành cho mọi lứa tuổi (Trẻ từ 7 tuổi, Trẻ vị thành niên, Sinh viên, Người lớn)
  mọi đối tượng (Cá nhân, Gia đình, Doanh nghiệp)
 • Mỗi khóa học gồm 26 tập phim Full HD (25 phút/ clip)
 • Gồm +|- CODE Online & Sách +|- CODE (bộ 2 quyển - Giáo trình học và Hướng dẫn Giảng dạy)
 • Chương trình liên tục phát triển nhiều chủ đề mới hàng năm!

Cấp tiến

Duy nhất

Cha mẹ cùng học với con cái, cá nhân hoặc nhóm cùng học để Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ biểu tượng, tăng Khả năng Plus (+) và Minus (-).

Trí tuệ Cảm xúc = Hiểu & Cảm nhận điểm CỘNG điểm TRỪ của mọi việc mà không phán xét

Cảm nhận cuộc sống theo cách dễ dàng
Đi vào thế giới nội tâm của chính mình
đầy đơn giản và mở rộng
Đi vào những từ khóa cảm xúc
bằng cảm nhận của mình
Học cách chuyển hóa cảm xúc

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Thông qua tương tác trải nghiệm học Trí tuệ Cảm xúc chân thật, dễ dàng, thú vị, Plus Minus Code giúp người học:

Giải mã cảm xúc
Phân biệt Plus (+) & Minus (-)
Cân bằng EQ và IQ
Lập trình lại cảm xúc
Thiết lập lại những mã mới
Tăng khả năng phản xạ
và ra quyết định

The +|- Code mang tính giáo dục sâu sắc. Thực hành đơn giản: xem hình và chọn lựa Plus (+, tích cực), Minus (-, tiêu cực), xu hướng (cả + và -). Bài tập EQ giúp phản ảnh cảm xúc chân thật của người học.

SÁCH +|- CODE

Giáo trình học
chứa đựng
cả thế giới cảm xúc với các hình ảnh
biểu tượng.

 • Dùng kèm với +|- CODE ONLINE
 • Dễ dàng sử dụng, dễ hiểu
 • Sách bìa mềm - Giáo trình học (176 trang với
  26 bài thực hành)
 • Nội dung phong phú, đa dạng
 • Chất lượng in ấn với độ phân giải cao
 • Giấy in chất lượng cao
 • Bài tập EQ sau mỗi bài (MCQ)

Xem Sách +|- CODE - Giáo trình học

Xem Sách +|- CODE - Hướng dẫn giảng dạy

The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual
The Plus Minus Code student manual

PLUS MINUS CODECẤP TIẾN
DUY NHẤT

Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ Biểu tượng.

Chương trình được xây dựng bởi hơn 50 chuyên gia Trí tuệ Cảm xúc từ nhiều quốc gia khác nhau, mang tính quốc tế, đa dạng, không mang ảnh hưởng bởi chính văn hóa của quốc gia nào.

sách hướng dẫn Giảng viên nội dung phong phú đa dạng

 • Dùng kèm với +|- CODE ONLINE
 • Dễ dàng sử dụng, dễ hiểu
 • Sách bìa cứng - Hướng dẫn giảng dạy 
  (352 trang với 26 chương)
 • Chất lượng in ấn với độ phân giải cao
 • Giấy in chất lượng cao
 • Bao gồm toàn bộ hướng dẫn trả lời
 • Thảo luận & ý tưởng hoạt động

Xem Sách +|- CODE Hướng dẫn giảng dạy

The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual
The Plus Minus Code teacher manual

+|- CODE ONLINE Trải nghiệm tuyệt vời

Phát triển
Trí tuệ Cảm xúc qua:
Ngôn ngữ Biểu tượng Plus & Minus Bài tập EQ

Tài khoản online dành cho cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, trường học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp,...

Mỗi video là tác phẩm nghệ thuật, do nhóm chuyên gia Trí tuệ Cảm xúc, tâm lý và truyền thông từ nhiều nước thực hiện, chứa đựng biết bao yêu thương và trí tuệ

Xem các chủ đề Trí tuệ Cảm xúc liên tục cập nhật hàng năm!

Subscribe